Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вчителі

Коновалов Віктор Вікторович

Директор школи
Спеціаліст І категорії. Спільна робота вчителів, вихованців, батьків у формуванні внутрішньої мобільності учнів

Директор

Євдокименко Наталія Миколаївна

Заступник директора
Спеціаліст вищої категорії; старший вчитель
Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій. Формування творчої особистості вчителя

Завуч

Олексюк Олена Анатоліївна


Вчитель вищої категорії
Вплив дослідницької роботи на формування мовленнєвої компетенції учнів.

Класний керівник року

Сокровищук Юрій Веремійович

спеціаліст ІІ категорії
Виховання в учнів патріотизму через заходи краєзнавчої роботи

Народознавство. Сокровищук Ю.В.

Баденко Інна Олександрівна

спеціаліст І категорії
Активізація пізнавальної діяльності учнів через впровадження проектної технології на уроках російської мови


Буганов Олексій Миколайович

спеціаліст ІІ категорії
Самореалізація особистості учня і вчителя на уроках історії

Історія

Бугійчик Лілія Тарасівна

Спеціаліст


Велика Світлана Володимирівна

спеціаліст І категорії
Формування мовленневої та інформаційної компетентності учнів на уроках та в позакласній роботі

Щира Українка

Добрянський Владислав Віталійович

спеціаліст І категорії
Розвиток творчої самореалізації учнів на уроках біології та географії

Біологія

Дудкін Сергій Миколайович

спеціаліст вищої категорії; старший вчитель
Формування здоров"язберегаючих компетентностей учня на уроках фізичної культури.

Спорт

Дудкіна Віолета Валентинівна

Спеціаліст І категорії
Використання ІКТ на уроках фізики

Фізика

Євдокименко Василь Григорович

спеціаліст І категорії
Формування інформаційної компетентності учнів на уроках хімії

Хімія

Зубатюк Людмила Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
Застосування методу проектів на уроках іноземної мови

Іноземна

Баляс І.М.

Спеціаліст ІІ категорії
Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивного технологій навчання

Математика

Кривошея Віталій Миколайович

спеціаліст вищої категорії; старший вчитель
Формування лінгвістичних та культурологічних компетенцій учнів засобами літератури

Зарубіжна

Кузнецова Олена Володимирівна

спеціаліст І категорії
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури через використання сучасних технологій

Зарубіжна

Іванова Аліна Георгіївна

спеціаліст І категорії
Активізація пізнавальної діяльності учнів

Інформатика

Лавринищева Тетяна Федорівна

спеціаліст вищої категорії; вчитель методист
Вдосконалення методів самоосвіти учнів за допомогою індивідуальних завдань

Географія

Макаренко Микола Миколайович

Спеціаліст
Використання інтерактивного навчання на уроках

Трудове. Макаренко М.М.супер-спеціаліст. Мастер на все руки.

Мухін Олексій Іванович

спеціаліст вищої категорії; старший вчитель
Використання інформаційних технологій в освітньому процесі

Інформатика. Мухін О.І.

Олексюк Богдан Петрович

Спеціаліст ІІ категорії
Створення ситуації успіху на уроках фізичної культури та в позаурочний час.


Самойлова Марина Володимирівна

Вчитель ІІ категорії
Рольова гра як одна з форм інтерактивного навчання на уроці

Англійська

Сербіна Юлія Іванівна

спеціаліст вищої категорії
Створення інноваційного середовища уроку через впровадження ІКТ

біологія

Сокровищук Людмила Іванівна

спеціаліст І категорії
Виховання творчої особистості, найповніший розвиток її інтересів, нахилів, здібностей, підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності на уроках та в позакласній діяльності.


Будиліна О.О.

спеціаліст вищої категорії
Розвивальне навчання у системі загальноосвітньої школи


Петриченко С.І.

спеціаліст ІІ категорії
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики


Петриченко Л.В.

спеціаліст І категорії
Активізація самостійної роботи учнів на уроках математики


Грінченко Т.В.

спеціаліст вищої категорії
Використання ІКТ як компонента навчання, що формує сучасну нову грамотність молодшого школяра


Cахно І.В.

Спеціаліст
Використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови


Шушко Т.В.

Спеціаліст вищої категорії
Навчальні ігри на уроках мови і літератури


Гадченко М.М

Вчитель
Використання інформаційних технологій


Білобородько В.М.

Спеціаліст першої категорії
Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках математики як вид інтерактивної технології навчання

Білобородбко В.М.

Забавська Т.В.

Спеціаліст ІІ категорії
Формування компетентної особистості випускника школи здатного до самореалізації в галузі філологічних дисциплін


Довгаль В.П.

спеціаліст І категорії
Формування у учнів свідомого ставлення до власного здоров"я на уроках фізичної культури


Фролов О.О.

Соціальний педагог
Вплив соціального оточення на розвиток особистості учня


Морозкін О.Є

Спеціаліст
Особливості застосування активних методів навчання на уроках основ здоров"я


Тарасюк К.С.

Спеціаліст
Організація навчальної діяльності учнів на мотиваційно-організаційному етапі уроку.


Терещенко Н.А.

спеціаліст І категорії
Мотивація навчальної діяльності молодших школярів засобами ІКТ


Нікітіна К.С

спеціаліст ІІ категорії
Розвиток логічного мислення молодшого школяра через впровадження системи розвивального навчання


Перевощикова С.В.

Спеціаліст ІІ категорії
Вплив використання ІКТ на формування особистісних якостей молодшого школяра


Цюпак Н.М.

Спеціаліст І категорії
Розвиток пізнавальних інтересів молодшого школяра


Очеретян Г.Л.

Спеціаліст
Інноваційні методи виховання у початковій школі


Баганова М.С.

Спеціаліст
Удосконалення техніки читання у молодших школярів


Тополя К.С.

Спеціаліст
Застосування комп'ютерних та проектних технологій у початковій школі


Толкачова Н.Ф.

Спеціаліст
Використання ІКТ як засобу впливу на організацію праці вчителя та школяра


Катренюк І.В.

Спеціаліст
Групова робота на уроках читання


Іванченко О.Є

Спеціаліст ІІ категорії
Інноваційні технології на уроках української мови


Великокопанівська загальноосвітня школа - головна сторінка
Hosted by uCoz